رو نمایی از دستگاه بستنی ساز جدید کاتابریگا BIB 603

بازرگانی آوازه در راستای معرفی جدیدترین تکنولو‍‍ژیها و دستگاههای ارائه شده اقدام به معرفی و رونمائی از دستگاه جدید کاتابریگا ایتالیا با حضور نماینده آن شرکت نموده است. لازم به ذکر است از جمله ویژگیهای این دستگاه به طور مثال جابه جائی مخزن ها از بالای دستگاه به قسمت پائینی آن میباشد. جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شرکت تماس حاصل نمائید.