دومین دوره کلاسهای انجمن تخصصی قهوه اروپا در ایران

بازرگانی آوازه در قالب حامی دستگاههای اسپرسو و آسیاب قهوه و با هدف ارتقای دانش علمی و عملی علاقه مندان به صنعت قهوه با همراهی شرکت سمیر نماینده انحصاری انجمن تخصصی قهوه اروپا در ایران، اقدام به برگزاری دومین دوره کلاسهای تخصصی این انجمن نموده و از علاقه مندان جهت شرکت در دوره های بعدی دعوت بعمل می آورد