متاسفانه عده ای فرصت طلب و سودجو اقدام به واردات قاچاق برخی محصولات انحصاری این شرکت نموده و هنگام فروش از اعتبار بازرگانی آوازه در جهت ارائه خدمات پس از فروش خرج مینمایند. لازم به ذکر است که بازرگانی آوازه هیچ شعبه دیگری نداشته و تنها محصولاتی که از این شرکت برگه خروج دریافت مینمایند شامل خدمات پس از فروش خواهند بود لطفا در هنگام خرید دقت لازم را مبذول نمائید